Article Text

Download PDFPDF
Artificial intelligence-assisted telemedicine platform for cataract screening and management: a potential model of care for global eye health

Statistics from Altmetric.com

Request Permissions

If you wish to reuse any or all of this article please use the link below which will take you to the Copyright Clearance Center’s RightsLink service. You will be able to get a quick price and instant permission to reuse the content in many different ways.

Linked Articles

  • Clinical science
    Xiaohang Wu Yelin Huang Zhenzhen Liu Weiyi Lai Erping Long Kai Zhang Jiewei Jiang Duoru Lin Kexin Chen Tongyong Yu Dongxuan Wu Cong Li Yanyi Chen Minjie Zou Chuan Chen Yi Zhu Chong Guo Xiayin Zhang Ruixin Wang Yahan Yang Yifan Xiang Lijian Chen Congxin Liu Jianhao Xiong Zongyuan Ge Dingding Wang Guihua Xu Shaolin Du Chi Xiao Jianghao Wu Ke Zhu Danyao Nie Fan Xu Jian Lv Weirong Chen Yizhi Liu Haotian Lin