Table 1

The frequency of various Haemophilus influenzae biotypes by site of infection

Site of infectionBiotype IIBiotype IIIBiotype VII
(n = 62)(n = 38; 61%)(n = 23; 37%)(n = 1; 2%)
Conjunctivitis (n = 48; 77%)28 (58%)20 (42%)0
Keratitis (n = 8; 13%)5 (63%)2 (25%)1 (13%)
Blepharitis (n = 3; 5%)3 (100%)00
Endophthalmitis (n = 2; 3%)2 (100%)00
Dacryocystitis (n = 1; 2%)01 (100%)0