digital imaging

  • Fundus examination of 199 851 newborns by digital imaging in China: a multicentre cross-sectional study
    He Tang, Na Li, Zhan Li, Meiju Zhang, Meirong Wei, Changbing Huang, Jihong Wang, Fuxin Li, Hong Wang, Zijiang Liu, Liying He, Yangyang Cheng, Wei Chen, Liwen Jin, Limin Gong, Jun Lu, Yan Xue, Manxiang Su, Yanhong Wang, Haiming Mo, Zhenwen Chen, Wei Guo, Yun Li, Hong Pan, Wei Zhang, Xu Ma, Xi Jin, Binbin Wang, On behalf of The collaborating group of neonatal ocular birth defects and genetic diseases in China