Ophthalmologic surgical procedures

Showing results 1 - 10 of 43

Sorted by most recent

Title

Author

Date

Scleral buckling versus pars plana vitrectomy in simple phakic macula – on retinal detachment: a propensity score – matched, registry – based study

Sumihiro Kawano, Takumi Imai, Taiji Sakamoto, Shuichi Yamamoto, Takayuki Baba, Eiju Sato, Masayasu Kitahashi, Tomoaki Tatsumi, Gen Miura, Tomohiro Niizawa, Taiji Sakamoto, Keita Yamakiri, Toshifumi Yamashita, Hiroki Otsuka, Seiji Sameshima, Narimasa Yoshinaga, Shozo Sonoda, Akito Hirakata, Takashi Koto, Makoto Inoue, Kazunari Hirota, Yuji Itoh, Tadashi Orihara, Yoshinobu Emoto, Masahiko Sano, Hiroyuki Takahashi, Ryo Tokizawa, Hidetoshi Yamashita, Koichi Nishitsuka, Yutaka Kaneko, Katsuhiro Nishi, Akitoshi Yoshida, Shinji Ono, Hiroyuki Hirokawa, Kenji Sogawa, Tsuneaki Omae, Akihiro Ishibazawa, Shoji Kishi, Hideo Akiyama, Hidetaka Matsumoto, Ryo Mukai, Masahiro Morimoto, Mitsuru Nakazawa, Yukihiko Suzuki, Takashi Kudo, Kobu Adachi, Susumu Ishida, Kousuke Noda, Satoru Kase, Syouhei Mori, Ryo Ando, Michiyuki Saito, Tomohiro Suzuki, Kanji Takahashi, Yoshimi Nagai, Tadashi Nakauchi, Haruiko Yamada, Shuji Kusaka, Daishi Tsujioka, Kiyoshi Suzuma Tsujikawa, Tatsuro Ishibashi, Koh-Hei Sonoda, Yasuhiro Ikeda, Riichiro Kohno, Keijiro Ishikawa, Mineo Kondo, Maki Kozawa, Takashi Kitaoka, Eiko Tsuiki, Yuichiro Ogura, Munenori Yoshida, Hiroshi Morita, Aki Kato, Yoshio Hirano, Kazuhiko Sugitani, Hiroko Terasaki, Takeshi Iwase, Yasuki Ito, Shinji Ueno, Hiroki Kaneko, Norie Nonobe, Taro Kominami, Noriyuki Azuma, Tadashi Yokoi, Hiroyuki Shimada, Hiroyuki Nakashizuka, Takayuki Hattori, Ari Shinojima, Yorihisa Kutagawa, Fumio Shiraga, Yuki Morizane, Shuhei Kimura, Tsunehiko Ikeda, Teruyo Kida, Takaki Sato, Masanori Fukumoto, Kazuyuki Emi, Hiroshi Nakashima, Masahito Ohji, Masashi Kakinoki, Osamu Sawada, Shinobu Takeuchi, Sumiyoshi Tanaka, Tomohiro Iida, Hideki Koizumi, Ichiro Maruko, Taiji Hasegawa, Akiko Kogure, Hiroyuki Iijima, Tomohiro Oshiro, Yasushi Tateno, Wataru Kikushima, Atsushi Sugiyama, Seigo Yoneyama, Kazuaki Kadonosono, Shimpei Sato

Jan 29, 2021