Editor's choice

Low-dose (0.01%) atropine eye-drops to reduce progression of myopia in children: a multicentre placebo-controlled randomised trial in the UK (CHAMP-UK)—study protocol

Augusto Azuara-Blanco, Nicola Logan, Niall Strang, Kathryn Saunders, Peter M Allen, Ruth Weir, Paul Doherty, Catherine Adams, Evie Gardner, Ruth Hogg, Margaret McFarland, Jennifer Preston, Rejina Verghis, James J Loughman, Ian Flitcroft, David A Mackey, Samantha Sze-Yee Lee, Christopher Hammond, Nathan Congdon, Mike Clarke

10.1136/bjophthalmol-2019-314819

October 25, 2019

Universal artificial intelligence platform for collaborative management of cataracts

Xiaohang Wu, Yelin Huang, Zhenzhen Liu, Weiyi Lai, Erping Long, Kai Zhang, Jiewei Jiang, Duoru Lin, Kexin Chen, Tongyong Yu, Dongxuan Wu, Cong Li, Yanyi Chen, Minjie Zou, Chuan Chen, Yi Zhu, Chong Guo, Xiayin Zhang, Ruixin Wang, Yahan Yang, Yifan Xiang, Lijian Chen, Congxin Liu, Jianhao Xiong, Zongyuan Ge, Dingding Wang, Guihua Xu, Shaolin Du, Chi Xiao, Jianghao Wu, Ke Zhu, Danyao Nie, Fan Xu, Jian Lv, Weirong Chen, Yizhi Liu, Haotian Lin

10.1136/bjophthalmol-2019-314729

September 2, 2019